דוחות מחקר במכללה

מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל ממצאי סקר 2017

כותבים: ד"ר ניבה ונגרוביץ, פרופ' יצחק גילת

קורס קיימות בגישה רב תחומית במכללה לחינוך: מאפייני ההוראה, שינוי תפיסות והתנהגות אצל סטודנטים

כותבים: רוני לב, משה נתן

עוזרת מחקר: נורית הוכברג

אופיין של קריאה וכתיבה בקבוצת לומדים רב תרבותית

כותבים: אילנה אלקד-להמן, יעל פויס

סקר בוגרי מכללת לוינסקי בהוראת המוזיקה-דוח מחקר

כותבים: משה אפשטיין, יפעת שוחט, מעיין אמיר, ליה לאור, רחל שגיא, יצחק גילת

 תפיסות של סטודנטים אודות סדנאות הסטאז' והמורה החדש

כותבים : שרי סלונים , צור לוין, סיגל חן

מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל  ממצאי סקר

כותבים : זהבית כהן, יצחק גילת

 

עמדות הסגל האקדמי והמנהלי במכללת לוינסקי לחינוך כלפי השתלבות סטודנטים עם צרכים מיוחדים בהכשרה ובעבודת ההוראה

כותבים : איתי הס, רותי רון, ניצה מרק זגדון, יצחק גילת

חווית למידה באילת

כותבים : מיכל שלו, יצחק גילת

דוח השלמת השכלה

כותבים : רחל שגיא, יצחק גילת, חנה עזר, נועה אזולאי

דוח מחקר סופי – סדנאות הורים

כותבים : רחל שגיא, יצחק גילת, איל רשף, מלכה ריבקה דירקטור, רינה כהן

ניבוי הישגים לימודיים של סטודנטים במכללת לוינסקי על ידי ציוני: הבגרות, הפסיכומטרי, הסף והציון המשולב: ניתוח רב שנתי

כותבים: יצחק גילת,  חיותה רגב. רחל שגיא

מחקר הערכה של תכנית נה"ר: נקודת המבט של סטודנטיות

כותבים: רחל שגיא, יצחק גילת, שרה שמעוני

תפיסת הסטודנטים המצוינים, המתכשרים להוראה, את ההיבטים המרכזיים בתכנית 'מיטב': מצוינות אקדמית, מעורבות חברתית ומנהיגות חינוכית

כותבים: דורית גד, איציק גילת, רחל שגיא

תכנית "מפתח" הערכה

כותבים: רחל שגיא, חנה עזר

מקומם של מקצועות החינוך בהכשרה להוראה "לב ההכשרה" או מקצועות תומכים ומגויסים דוח

כותבים: יהודית שטיימן, יצחק גילת, רחל שגיא, חנה עזר, שרה שמעוני

מאפייני הזהות היהודית והפרופסיונלית של מחנכים לגיל הרך בקהילות יהודיות בדרום אמריקה המשתתפים בתוכנית "מרחבים 2007"

כותבים: קלאודיה גלושנקוף

קורסים בשילוב טכנולוגיה תשס"ב

כותבים: רחל שגיא, יצחק גילת, שרה שמעוני, טל בארי

בחירה במקצוע ההוראה: :טיפוסים של מקבלי החלטות והקשר שלהם לעמדות כלפי הוראה

כותבים: רחל שגיא, יצחק גילת, יעל קציר

לחץ בהכשרה להוראה והשלכותיו על המתכשר להוראה

כותבים: שרית סגל, חנה עזר

"השלום מתחיל בנינו הולכים לחנך דור" תפיסותיהן של בוגרות תכנית משותפת למכללות לחינוך, חילונית ודתית.

כותבים: שגיא רחל, עזר חנה, שטיימן יהודית, רבקה פנייבסקי, צברי אביגיל

עמדות של סטודנטים ביחידת ההסבה וההסמכה להוראה כלפי הלימודים במכללה

כותבים: יצחק גילת, רחל שגיא

ישר מספרים מנטאלי הבסיס לתובנה מספרית ויכולות אריתמטיות

כותבים: ניצה מרק זיגדון, יוסי ארזואן

ההתפתחות האני המקצועי של סטודנטיות במכללה מנקודת מבט: נרטיבית שני חקרי מקרה

כותבים: איציק גילת, עירית קופפרברג

סטודנטיות להוראה את מתארות התפתחותן המקצועית: בציורים, תרשימים, מלל בשאלונים

כותבים: יצחק גילת, עירית קופפרברג, רחל שגיא

סקר בוגרים של מכללת לוינסקי בשנים תש"ס- תשס"ג

כותבים: שמעוני שרה, יצחק גילת, רחל שגיא

הערכת תוכנית "אופק חדש" מנקודת המבט של מורות מתמחות

כותבים: יצחק גילת, חווה גונן, רחל שגיא, חנה עזר

עמדות מורים כלפי תכנית "אופק חדש"

כותבים: יצחק גילת

הבנייה של עמיתות מכללה – בית ספר- נרטיבים –של השתתפות – חקר מקרה איכותני- נרטיבי.

כותבים: עזר חנה, ראובני תמי, מירב נורית, רגב חיותה

התפתחות מקצועית ותפיסות הוראה של סטודנטים
מחקר אורך
שלבים ראשון, שני ושלישי – בוגרי שנה א' תשע"א, שנה ב' תשע"ב, ושנה ג' תשע"ג.

כותבים: רחל שגיא, יצחק גילת, חנה עזר, יהודית שטיימן

כתיבה אקדמית תפיסות סטודנטים להוראה ומרצים – את משמעותה ומקומה בלמידה במכללה לחינוך

כותבים: עזר חנה, מרגולין ברוריה, שגיא רחל

הערכת סדנא למורים חדשים במכללת לוינסקי לחינוך

כותבים: מיכל שלו, פורייה קלעי, יצחק גילת

 

 

EcoPeace / Friends of the Earth Middle East "Good Water Neighbors Project – Evaluation Study

writers: Yitzhak Gilat, Rachel Sagee, Hanna Ezer, Housni Alkhateeb-Shehada

תהליכי קריאה ופרשנות בקרב שלושה סוגי קוראים בוגרים במועדון הספרים של לוינסקי

כותבים: אילנה אלקד –להמן
והסטודנטיות: אדריס סיהאם, ארז תמי, בן ארי רונית, גולן מיכל, זנדמן אגי, טואשי אירית, כץ לילי, עזרא מיכל, שי רונה, שם טוב סיגלית .

חשיפת תפיסת עולמם האינטואיטיבי של סטודנטים לחינוך בראשית דרכם לגבי חינוך וטיפול בגילאי לידה עד שלוש*

כותבים: גילה רוסו צימט, זוהרה שיפרין, אורה סגל דרורי, שרי בר און, נחמה רבנר, מיכל ערמון

חשיפה לחולשות/חוזקות עצמיות כמנבאת אוריינטציית שיפור עצמית כמורים לעתיד בקרב סטודנטים להוראה

כותבים: כרמלי גלית, סגל שרית

ידע של תלמידים בגיל הגן על מניה וסדר המספרים

כותבים: ניצה מרק זגדון

סיבות להצלחה של תלמידי חטיבת ביניים בלמידת המדעים

כותבים: רחל עבאדי, יעל קשתן

מתכשר מאושר האם צריך והאם אפשר?

כותבים: סגל שרית, גילת יצחק

שינויים במיצוב ובהתפתחות שפת הביניים של סטודנטים באולפן: ארבעה חקרי מקרה

כותבים: דולי לוי

הוראה ולמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה לקידום הבנה מתמטית של תלמידים על הרצף האוטיסטי

כותבים: מיכל שני, חיותה רגב

בין מרכוזיות לביזור – הובלת תהליך של שילוב תקשוב בתהליכי ההוראה למידה – בתכנית לחינוך בבית הספר היסודי

כותבים: שרי סלונים

 

 

Comments are closed.