מענקים בתשע"ה

 

תואר

שם החוקר

שם המחקר

שכר עבודה

בש"ח

הוצאות מחקר

בש"ח

1

פרופ'

אלקד להמן אילנה

אופייה של קריאה וכתיבה מינורית בקבוצת לומדים רב תרבותית
# מחקר משותף עם מכללת אורנים

13,000

13,000

2

ד"ר

ד"ר

שני מיכל
הבל אורלי

חינוך להוראה מכילה: הערכת תכנית הכשרה לסטודנטים להוראה לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך הרגיל

14,000

14,000

6,000

3

ד"ר

דינור גלי

תרומתה האפשרית למידה/ הוראה של המקרא בהיבט רב תחומי

14,000

10,000

4

ד"ר

ד"ר

סרוסי בתיה

זדונאיסקי ארליך שרה

תרומתם היחסית של משתנים אישיים וסביבתיים לאיכות כתיבת טקסטים עיוניים על ידי ילדים בבית הספר היסודי: מחקר התפתחותי

13,000

13,000

14,000

5

ד"ר

ד"ר

נתן משה

לב רוני

קורס קיימות בגישה רב-תחומית במכללה לחינוך: מאפייני ההוראה, שינוי תפיסות והתנהגות אצל סטודנטים

13,000

13,000

12,000

6

ד"ר

פורקוש ברוך אלונה

הפעלה יזומה, מניעה או התעלמות? תגובות של מרצים כלפי שימוש סטודנטים באמצעים ניידים בכיתה

# מחקר משותף עם מכללת אורנים

13,000

 

 

Comments are closed.