מענקים בתשע"ד

תואר

שם החוקר

שם המחקר

שכר לחוקר בש"ח

הוצאות מחקר

ד"ר

ד"ר

מרק זיגדון ניצה

קצוף איילת

תנאים מיטיבים לזכירת לוח הכפל

6,000

6,000

20,000

ד"ר

ד"ר

הלל לביאן רבקה

הס איתי

עמדות פרחי הוראה כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים והמידה בה הם חשים תיוג כלפי תלמידים אלה בזיקה למסלול ההתמחות , שלב ההכשרה של פרחי ההוראה וסוג המוגבלות של התלמיד

11,000

11,000

12,000

 

Comments are closed.