יעדים

יעדים של רשות המחקר

א.      קידום המחקר בקרב חברי הסגל במכללה.

              הפעולות הנעשות ברשות המחקר במטרה לקדם את המחקר:

·         ייעוץ אישי וקבוצתי לחברי סגל בנושאים שונים של העבודה המחקרית ופרסומה

·         מתן מידע שוטף על פרסומים, כנסים וקרנות למימון מחקרים

·         תמיכה כספית במחקרים, בפרסומים ובהשתתפות בכנסים (באמצעות ועדה לעידוד מחקרים)

·         קיום כנס מחקר במכללה בו מציגים חברי הסגל את עבודותיהם

 

ב.      הפקת מידע מחקרי עבור המכללה

·         עריכת מחקרים וסקרים עבור בעלי תפקידים במכללה (נשיאה, רקטורית, דיקאנים, מחלקת שיווק).

·         מחקרים אלה מיועדים לסייע בקבלת החלטות באמצעות ראיות מחקריות על תחומים שונים בפעילות השוטפת של המכללה, כמו תכניות לימוד חדשות, עמדות של סגל ושל סטודנטים.

 

ג.       הפקת מידע מחקרי בתחום החינוך ובתחומים אחרים

·         עריכת מחקרים בתחום החינוך ובתחומים נוספים על פי הזמנות של גופים חיצוניים ועל פי יוזמות של מרכזי מחקר הפועלים ברשות, חברי רשות המחקר או אנשי סגל העובדים בשיתוף עם רשות המחקר. מחקרים אלה מהווים חלק מהתרומה של המכללה להרחבת הידע האקדמי בתחום החינוך ומיצובה כגוף חשוב בתחום המחקר.

 

ד.      סיוע בקידום ההוראה

·         ביצוע סקרי הוראה (משובי סטודנטים) במטרה לתת משוב על איכות ההוראה (בעיני הסטודנטים) לכל אחד מן המרצים וכן לרקטורית, דיקאנים וראשי תכניות.

·         ייעוץ לסטודנטים בנוגע למתודולוגיה ועיבוד נתונים בסמינריונים ועבודות גמר. 

Comments are closed.