צוות הרשות

שם

תפקיד

דוא"ל

פרופ' איציק גילת

יו"ר הרשות

gilati@netvision.net.il

אסתר קנטרוביץ

מזכירת הרשות

estik@levinsky.ac.il

רונית חקוק

עוזרת מחקר

Ronit.h@levinsky.ac.il

ד"ר רחל שגיא

חוקרת בכירה

r-sagee@netvision.net.il

ד"ר לירון דושניק

חוקרת

duliron@bezeqint.net

ד"ר ניבה ונגרוביץ

חוקרת ויועצת לסטודנטים

nivawen@technion.ac.il

ד"ר איתי הס

יועץ לסטודנטים

itayhhh1@gmail.com

ד"ר אלונה פורקוש-ברוך

מרכזת תחום מחקרים בינלאומיים

alonabar@levinsky.ac.il

פרופ' עירית קופפרברג

ראש הוועדה לעידוד מחקרים

kupir@macam98.ac.il

ד"ר גילה צימט

ראש מרכז לגיל הרך

gzimet@zahav.net.il

ד"ר עידית טבק

ראש מרכז מהות לקשרי הורים – בתי ספר

editht@levinsky.ac.il

פרופ' חנה עזר

חוקרת ויועצת

hezer@levinsky.ac.il

פרופ' מרים מבורך

חוקרת ויועצת

miriam_mevorach@levinsky.ac.il

Comments are closed.