מבנה הרשות

מבנה רשות המחקר

·         ראש הרשות

·         צוות חוקרים: חברי סגל ברשות המחקר, אשר מבצעים את המחקרים המוזמנים על ידי המכללה או גופים חיצוניים או היזומים על ידי רשות המחקר, ונותנים ייעוץ לסגל

·         שני מרכזי מחקר: מרכזי המחקר עוסקים במחקר, פיתוח ופרסום אקדמי בתחומים מוגדרים: מרכז שח"ק לשפה ותקשורת בראשות פרופ' עירית קופפרברג ומרכז לגיל הרך בראשות ד"ר גילה צימט.

·         הוועדה לעידוד מחקרים: הוועדה אחראית על הענקת סיוע תקציבי לאנשי סגל במכללה. הסיוע ניתן לצורך ביצוע מחקרים, הצגה בכנסים ופרסום מחקרים.

·         צוות ייעוץ לסטודנטים: הצוות כולל שני אנשי סגל המרצים בשיטות מחקר. הם נותנים ייעוץ לסטודנטים במחקרים הנערכים במסגרת סמינריונים ועבודות גמר

Comments are closed.