מרכזי מחקר

מרכז המחקר לגיל הרך

מייסדת וראש המרכז: ד"ר גילה רוסו-צימט

מטרות העל של "מרכז המחקר לגיל הרך" הוא בניית ידע  עדכני בנושאי הגיל הרך-  במסגרת יוזמה זו נערכים כיום מחקרים מטעם המרכז על ההכשרה לגילאי לידה עד שלוש. נערכת השתלמות לצוות גן ילדים בנושא מחקר פעולה,  ופורסם כתב עת מדעי- שיפוטי- מקוון הנקרא: "חוקרים @ הגיל הרך" , המהווה במה ארצית לפרסום מחקרים של חוקרים שונים בתחום הגיל הרך שנעשו בחברה הישראלית בנושאים הקשורים לגיל הרך.

פעילות המרכז

 1. נערך מחקר מקיף העוסק בהכשרה במכללות לעבודה עם גילאי לידה עד שלוש.  המחקר כלל חלק איכותני וחלק כמותי. בעקבות מחקר זה: נכתבו שני מאמרים המתבססים על המחקר הכמותי ומאמר אחד המתבסס על המחקר האיכותני.
 2. נבנתה תכנית השתלמות לגנים פרטיים בשם: למידה משמעותית כמנוף להעצמת צוות הגן- מחקר פעולה.
 3. כתב העת חוקרים  את הגיל הרך פרסם השנה שני מאמרים חדשים. מאמר נוסף עומד להתפרסם בימים אלה

להלן הקישור לכתב העת – http://sites.levinsky.ac.il/wordpress/kindergarten


מרכז שח"ק לחקר שפה, חברה ותקשורת

מייסדת וראש המרכז: פרופ' עירית קופפרברג
ועדת היגוי: פרופ' יצחק גילת, פרופ' חנה עזר ופרופ' שונית רייטר

מטרת המרכז לקיים מחקר שיתמקד בתקשורת מוסדית שהיא רלבנטית לחברה הישראלית ולחינוך עם דגש באנשים עם צרכים מיוחדים. המרכז מקיים פעילויות מחקריות שמטרתן לקדם את חברי הסגל, בנוסף המרכז מקיים פעילויות מחקריות עם גורמים מחוץ למכללה. בשנים האחרונות שם המרכז דגש בפעילויות הקשורות בחקר אנשים עם צרכים מיוחדים ותקשורת בתחום הבריאות.

המרכז מקיים את  הפרויקטים הבאים:
1. מחקר של חברי סגל המכללה המתמקד באנשים עם צרכים מיוחדים. המחקר נערך בשיתוף עם פרופ' שונית רייטר, פרופ' יצחק גילת ופרופ' עירית קופפרברג
2. מחקר המתמקד באנשים עם לקויות ראיה ועיוורון בשיתוף עם ד"ר איתי הס
3. מחקר המתמקד בתקשורת מקוונת של מטופלים עם רופאי משפחה בשיתוף עם פרופ' גילת , ד"ר בסרגליק ופרופ' עירית קופפרברג
4. מחקר המתמקד בתקשורת בין אישית של אנשים שנפגעו ממפגעי תברואה בשיתוף עם ד"ר סמדר בן אשר.

פעילות המרכז

 1. נערך מחקר בשיתוף פעולה עם ד"ר פנינה בסרגליק, רופאה בכירה בקופת חולים מכבי, בנושא השרות המקוון של רופאי משפחה בקופות החולים בארץ. המחקר קיבל מענק מארגון רופאי המשפחה.
 2. נערך מחקר בנושא חקר התקשורת המוסדית בפרשת הקישון וההשלכות שלה לחברה הישראלית בשיתוף עם ד"ר סמדר בן אשר, ראש התוכנית ליעוץ חינוכי  וחברת סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, באר-שבע המחקר בשלבי איסוף הנתונים.
 3. נערך מחקר בנושא תקשורת שיח של מטופלים לפני ואחרי לקיחת תרופות בשיתוף עם ד"ר עדיאל דורון מהמרכז לבריאות הנפש בפרדסיה המסונף לאוניברסיטת ת"א. המחקר זכה במענק מטעם חברת תרופות.
 4. נמשך פרויקט מחקר שמתמקד בחקר תקשורת מקוונת. במסגרת פרויקט זה פורסם גיליון מיוחד בכתב העת Language @Internet ופורסם מאמר עם איתי הס
 5. שיתוף פעולה עם קבוצת חוקרות מהמכללה שהובילה פרופ' חנה עזר. שיתוף הפעולה היה עם ד"ר עידית טבק, ד"ר גילה צימט ופרופ' חנה עזר במסגרת מחקר שהתמקד בזהות מורי המכללה
 6. בשנים 2013 – 2014  פורסמו תשעה מאמרים / פרקים בספרים המבוססים על עבודות מחקר שנעשו במרכז שח"ק.

מרכז מהות

מייסדת וראש המרכז: ד"ר עידית טבק

מחקר מהות לפיתוח ותמיכה בקשרי מורים-הורים הנו מרכז ארצי שפועל במסגרת רשות המחקר, הפיתוח והערכה של מכללת לוינסקי לחינוך ובשיתוף עם שפ"י במשרד החינוך.
מטרת-העל של מרכז מהות היא להיות מרכז מידע, מחקר ופיתוח בנושא תקשורת משפחות-מערכת החינוך, בזיקה להכשרת המורים ולפיתוחם המקצועי.
ייעודו של מרכז מהות הוא:

 1. ליצור ידע ולתמוך בסקרים, במחקר ובחוקרים העוסקים בנושא
 2. להפיץ ידע ולהנגישו לקהלים שונים (מורים, יועצים, סטודנטים, רשויות מקומיות, גורמים במשרד החינוך ועוד), על מנת להרחיב את ידיעותיהם ולקדם תקשורת מיטבית בין משפחות למערכות חינוך
 3. לאסוף מידע אמפירי ולגבש דו"חות, המלצות ותכניות להכשרת המורים ולפיתוחם המקצועי

Comments are closed.