מדד מעמד המורה

כיצד מצטיירת דמותו של המורה בחברה הישראלית? האם הוא נתפס כדמות משמעותית, המשפיעה על הדור הצעיר ועל דמותה של החברה בכלל? או שמא הוא נתפס כאחראי להישגים נמוכים ולהתנהגות בלתי ראויה של הצעירים? אם ננסה להשיב על שאלה זו על בסיס מגוון עדויות, ביניהן ממצאי מחקרים, כתבות בתקשורת, סרטים והצגות, יתברר לנו שהתמונה מורכבת. מצד אחד, מורים נתפסים כמודלים לחיקוי, כדמויות חשובות בעיצוב הדור הצעיר והחברה כולה. דוגמה לכך ניתן למצוא בזיכרונותיו של יצחק רבין ז"ל, אשר כתב בביוגרפיה שלו: "אחת הדמויות הבולטות, שהטביעה את חותמה בכיתתנו, היה המחנך המצוין אליעזר שמאלי. הוא טיפח בקרבנו רוח טובה של רעות וחברות, קירב אותנו אל הטבע ונטע בנו את האהבה הגדולה לארץ-ישראל ולנופיהשמאלי 'אשם' גם בתמורה פרטית שחולל אצליעד שבא אלינו, הייתי ילד בודד. הוא הפיל את המחיצות ובהשפעתו שאפתי להימצא בחברה, לפעול עם כולם,  לחוש את החוויה של "להיות  ביחד" (יצחק רבין, פנקס שירות, ספריית מעריב, תש"ם). מצד שני, מורים זוכים לקיתונות של ביקורת, מהווים נושא ללעג בסאטירות ומואשמים אפילו באלימות כלפי תלמידים.

 

כיצד ניתן לקבל תמונה ברורה על מעמדו של המורה? לבחון אותו בהשוואה לבעלי מקצוע אחרים? לראות האם מתחוללים שינויים במעמדו בזיקה לתקופות שונות ולקבוצות שונות באוכלוסייה?

במכללת לוינסקי לחינוך פותח מדד סטטיסטי למעמד המורה, אשר מאפשר לנו לענות על שאלות אלה.

המדד מחושב על סמך תשובות לשאלון, אשר בוחן כיצד תופסת האוכלוסייה בישראל את מעמד המורה בהשוואה למקצועות דומים בחברה. 

מדד לוינסקי למעמד המורה נבדק לראשונה בשנת תשע"ד, נבחן שוב בשנת תשע"ה ויעקוב אחרי השינויים החלים בו מדי שנה.

מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל ממצאי סקר 2017  |  כותבים: ד"ר ניבה ונגרוביץ, פרופ' יצחק גילת 

מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל ממצאי סקר 2015  |  כותבים: זהבית כהן, יצחק גילת

מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל ממצאי סקר 2014  |  כותבים: זהבית כהן, יצחק גילת

 

מן התקשורת

הרפורמות משתלמות למורים – אבל לא מספיק | גלובס 25 ספטמבר 2015

כמה מרויחים בענף שלכם? | גלובס 27 ספטמבר 2015

מתכננים לעשות הסבה להוראה? זה השכר שתקבלו | גלובס 27 ספטמבר 2015

 

פרופ' יצחק גילת, ראש רשות המחקר, ההערכה והפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך התייחס בראיון שלו לערוץ 2 למעמד המורה בעקבות מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה שפיתחנו.
התכנית שודרה במסגרת פורום הפיס לחינוך, ערוץ 2, 26.08.2015

 

 

 

 

 

Comments are closed.